Joda, det stemmer, selv om alle oss som ikke er fra Bergen ikke helt kan se det. Hva med Trondheim eller Tromsø. Nuvel, vi skal ikke drodle mer rundt det, annet enn å viderebringe målingen flyselskapet har gjort knyttet til utvalgte byer.

For det er tross ikke tatt helt ut av det blå.

Store forskjeller

Det er som vi vet flere faktorer som spiller inn når vi skal velge et nytt sted å bo. Det handler kanskje først og fremst om jobb, men også om pris. I tillegg kommer utendørsaktiviteter, for å nevne noen.

For dem som bare var ute etter sjelefred gjennomførte Icelandair en studie som analyserte faktorer som lysforurensning, overbefolkning, lykke og trafikkbelastning for å avgjøre hvilke byer rundt om i verden som virker mest avslappende på innbyggerne.

Icelandairs undersøkelse er ikke tatt helt ut av det blå. Den baserer seg blant annnet på en undersøkelse utført av den amerikanske psykologi-foreningen American Psychological Association (APA), der man har vurdert de dypere konsekvensene av pandemien.

I følge denne føler 46 prosent av de voksne i generasjon Z (født i midten av 1990-årene) at deres mentale helse har blitt forverret siden pandemien begynte, mens 33 prosent  av generasjon X-erne (født på begynnelsen av 1950-tallet) føler det samme.

Blant 31 prosent av de såkalte Millennials (født fra begynnelsen av 1980), 28 prosent av Boomers (født like etter Andre verdenskrig) og ni prosent av eldre voksne er det påvist liknende utfordringer.

Alle er med

Fordi miljøene vi lever i spiller en stor rolle for psykisk helse, gjennomførte Icelandair studien for å peke ut byer de mener kan tilby mer ro og sjelefred. Det brukte de nevnte parameterne for å rangere steder rundt om i verden.

Det endte med en liste på de 20 mest «avslappende» byene.

Øverst på pallen kommer Bergen. Den rangeres høyt blant annet for sine svært gode trafikkavvikling (13 prosent), lave lys- og støyforurensning (25) og en høy gjennomsnittlig levealder – på 83 år.

Hjemmet til den største indre byparken i verden, Perth i Australia, kom på andreplass, etterfulgt av Reykjavik på Island, som scoret høyt, delvis takket være beliggenheten omgitt av sin spesielle natur.

Ser vi på listen som helhet scorer Australia sterkt, med byer som Brisbane, Melbourne og Sydney på topp 20, mens New Zealand har tre byer på listen. 

Tre amerikanske byer er også inne på Topp 20-listen – Dallas, Houston og Washington DC på henholdsvis 18., 19. og 20. plass.

Alle hovedstedene i de nordiske landene er inne på listen. ©

Verdens 20 mest rolige byer

Bergen, Norge
Perth, Australia
Reykjavik, Island
Helsinki, Finland
Wellington, New Zealand
Zurich, Sveits
Brisbane, Australia
Melbourne, Australia
Stockholm, Sverige
Auckland, New Zealand
Oslo, Norge
Sydney, Australia
København, Danmark
Tel Aviv, Israel
Christchurch, New Zealand
Toronto, Canada
San Jose, Costa Rica
Dallas, USA
Houston, USA
Washington, DC, USA