Den danske passet skal utvikles i samarbeid med nærings- og kulturlivet, og kunne brukes på reiser, opplyste det danske finansdepartementet onsdag.

Første trinn er at dansker fra slutten av februar kan gå inn på en nettside som bekrefter vaksinestatusen, på samme måte som de i dag kan sjekke testresultater for covid-19.

Deretter skal det lages et digitalt vaksinepass som kan rulles ut raskt dersom helsefaglige vurderinger tillater det, skriver regjeringen.

Her på berget har helsedirektoratet fått i oppdrag å vurdere innføringen av et vaksinepass i Norge, slik at vaksinerte kan slippe karantene etter en reise til utlandet. Slike sertifikater diskuteres både i EU og WHO, og det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. 

– Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Nettavisen.

Foreløpig har ikke regjeringen tatt noen avgjørelse om vaksinepass. Jahrmann Bjerke opplyser at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) jobber med å vurdere om det skal gjøres endringer i den enkeltes vaksinasjonskort på helsenorge.no.

Et vaksinepass kan bety at vi kan reise på ferie og ta imot utenlandske turister. Vaksinerte kan i teorien gå på konserter og fotballkamper, reise med kollektivtransport og komme tilbake på kontoret.

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO, advarer samtidig mot noen krevende aspekter ved et vaksinepass som må vurderes.

– Blant annet om vaksinen beskytter mot smitte, mulighetene for forfalskning og at løsningen må kobles mot offentlig ID- og pass. Det er også streng konfidensialitet rundt helseopplysninger, så regelverket rundt hvem som kan ha krav på å vite om du er vaksinert må i så fall også på være på plass før en slik ordning kan lanseres, sier hun. ©