Amerikanske myndigheter holder med andre ord de store cruiseselskapene fremdeles på pinebenken.

USAs øverste smittevernmyndighet CDC anbefalte nylig at alt av havnepersonell, passasjerer og mannskaper tar Covid-19-vaksine når den er tilgjengelig. Samtidig ble lite antydet om når cruise-næringen kan starte opp den betingede seilingsordren (CSO). Den inkluderer blant annet prøveseilinger, der cruiseselskapene fortsatt avventer nærmere beskjed.

Siden desember har cruiseindustrien ventet på en oppdatert teknisk veiledning og på at skipene skal kunne starte prøveseilinger med frivillige passasjerer for å teste effekten av Covid-19-protokollene, som er en en del av CDCs forordning for oppstart. 

De nye retningslinjene gir imidlertid bransjen lite å jobbe med når det gjelder å komme nærmere dette målet, ifølge Cruise Industry News. Den gir i stedet nærmere veiledning om hvilke avtaler cruisebransjen må inngå med havner og helsemyndigheter for å håndtere et Covid-utbrudd ombord.

CDC la også til ny veiledning rundt mannskaps-testing og «utvikling av planer for å innlemme vaksinasjons-strategier».

– Corona-vaksinering vil være avgjørende for en sikker gjenopptakelse av passasjercruise, sier CDC i en uttalelse. 

Industri-innsidere er skuffet over at den nye veiledningen ikke gir særlig håp om en snarlig restart. Den skaper tvert imot mer usikkerhet for når en gjenopptakelse kan begynne. Fremtredende representanter for cruisenæringen og reiselivsbransjen samt folkevalgte i Kongressen har bedt CDC om enten å oppheve CSO eller endre den for en raskere vei mot en cruiseåpning.

Foreløpig er det en ganske gjengs oppfatning i bransjen at de nye oppdateringene egentlig bare er «mer av det samme».

Det skjer samtidig med at CDC har kunngjort at vaksinerte amerikanere nå trygt kan reise internasjonalt.

– Vi er skuffet over at den nye veiledningen ikke er mer enn små, trinnvise skritt i en vidtgående prosess, og uten noen endelig oppstartsdato, sier kaptein John Murray, administrerende direktør i Port Canaveral – en av de største cruisehavnene i USA.

Et omkved som svært mange – også cruisereisende – vil kunne skrive under på. ©