De to populære ferieøyene skal bli det turistminister Vassilis Kikilias omtaler som modeller for endringen av reiselivet i landet. 

Bakgrunnen for uttalelsen er en planlagt studie av det Kikilias kaller de «overfylte høysesong-øyene». Målet er å presentere tiltak som skal dra de to internasjonalt kjente «merkevarene» i Santorini og Mykonos i en bærekraftig retning. Hva det innebærer er foreløpig ikke opplyst om, men det er en kjent sak at masseturismen de siste årene har satt sitt preg på øyene.

Samtidig er landet helt avhengig av reiseliv, som utgjør rundt 20 prosent av brutto nasjonalprodukt. 

Hellas hadde en betydelig oppgang i besøket i år sammelignet med fjoråret, men det er fortsatt på bare rundt 50 prosent av inntektene i 2019. Likevel er det godt over prognosene, noe turistministeren mener skyldes gode tiltak fra myndighetshold.

– Vi informerte om når og hvordan vi ville åpne og i henhold til hvilke protokoller og tiltak, sier han i et intervju med den greske avisen VIMA som en forklaring på at det i hele tatt kom så mange i år som det gjorde.

Kikilias mener reisende fikk muligheten til å planlegge turene sine med «minst mulig overraskelser». I tillegg understreker han viktigheten av EUs coronapass som et sentralt verktøy i restarten av reiselivet. 

Etter planen drar Hellas i gang sommersesongen tidligere enn normalt neste år. Det er også et ledd i arbeidet med å gjøre reiselivet i landet mer bærekraftig – rett og slett ved å spre besøket ut over større deler av året. ©