TTT Tricks tips & tech

«Den amerikanske drømmen er over»

 

NO

USA-kjenner og filosofi-professor Espen Hammer (bildet) siterer forfatteren Jens Bjørneboe når han spør om det er mulig å elske Amerika. Nei svarer han med overbevisning. Dette landet lar seg ikke lenger elske.

Deretter bruker han 145 sider – i et drepende presist språk – på å begrunne hvorfor. 

Håpet er at nasjonen tar til vettet, for det angår også oss – mye mer enn vi liker å innrømme.

De harde ordene faller fra en mann som bor og virker (Temple University i Philadelphia) i det som en gang var det lovede land. Boken «USA – en supermakt i krise», som ble skrevet rett før den forstemmende stormingen av kongressbygningen, er mer som en pamflett å regne enn et bredt tegnet opus av et USA i forfall. Her er ingen eksempler eller intervjuer, bare en fortettet parade av fakta og vel begrunnede meninger som i sum tegner et dystert bilde av dagens USA.

«Den amerikanske drømmen er over», postulerer han, men sier ikke hva den egentlig går ut på. I stedet beskriver han forvitringen av de opprinnelige idealene fra revolusjonen på slutten av 1700-tallet, og et økonomisk og politisk system der alle involverte parter øverst i den politiske og økonomiske næringskjeden bærer skyld.

Hammer beskriver samtidig veien ut, som fremstår mer som en utopi enn en reell mulighet. For USA har sunket så dypt ned i en politisk gjørme som i kombinasjon med en samfunnsorden på leirføtter bare et mirakel kan berge.

Hammer gir oss et glimt av håp i venstreorienterte, samfunnsbevisste politikere som den tidligere president-kandidaten Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez, som i sin politiske tilnærming ligger nær den skandinaviske modellen. Men de er i et sørgelig mindretall, og så lenge penger er den drivende kraften både i næringslivet og politikken er deres visjon for et nytt USA slik jeg leser Hammer sjanseløse.

Håpet ligger i de store massene, at det skjer en bevegelse på grunnplanet. Men de er traumatiserte av den voldsomme polariseringen, i den grad at de ser mot en sterk og autoritær leder som eneste utvei.

Forenklet forklart er det derfor Donald Trump bæres frem som redningsmann av mer enn 70 millioner amerikanere. Den fallerte, narsissistiske og megalomane skikkelsen er et middel og et samlingspunkt. Det er likevel – om jeg tolker Hammer riktig – viktig å forstå og et stykke på vei sympatisere med tilhengerne. Om hvorfor de løftet en mann som Trump inn i presidentstolen, en i seg selv skjellsettende hendelse som etter hvert beredte grunnen for en fascistisk maktovertakelse en Mussolini verdig.

Les boken og bli klokere. Dette er 145 sider med komprimert kunnskap også om hvorfor vi trenger USA, og hvordan drømmen brast. Det er hjerteskjærende trist. Håpet er at nasjonen tar til vettet, for det angår også oss – mye mer enn vi liker å innrømme. ©

Bjørn Moholdt

USA – En supermakt i krise (Kagge forlag)
Espen Hammer

Updated 17/01/2021