Særlig Nord-Norge i vinter ser ut til å gå betydelig opp. Tromsø, Alta og Nordkapp får mange flere anløp i 2022 enn i 2019. I Nordkapp ventes 154 skip i 2022, mot 99 i 2019.

I tillegg er det ventet flere skip i Oslo, Ålesund og Hardangerfjorden.

– Tallene viser en sterk økning i antall anløp i 2022, men vi har ikke tall på hvor mange passasjerer de enkelte skipene vil ha, sier daglig leder Inge Tangerås i Cruise Norway, en organisasjon som representerer alle cruisehavnene i Norge, til NRK. ©