Ifølge selskapet selv blir bildeling like enkelt som å plukke opp en elsparkesykkel

Blir global

Siden oppstarten i 2015 har Nabobil vært ledende på bildeling i Norge, og har utbetalt flere hundre millioner kroner til norske bildelere rundt om i landet, skriver selskapet i en pressemelding.

Suksessen skyldes kombinasjonen av landsdekkende tilgjengelighet, flere tusen biler og hentepunkter der folk bor. 

Som Getaround blir utvalget det samme og prisen uendret, men tjenesten blir enklere.

Nabobils overgangen til Getaround-plattformen er med andre ord ikke bare et navneskifte. Det blir også en betydelig oppgradering av tjenesten. 

Da Getaround kjøpte Nabobil i juni 2019 var førstnevnte verdens ledende bildelingsplattform med flere millioner brukere. At Nabobil går inn i Getaround betyr dermed et større bruksområde samt at det gir tilgang til ekspertise og utviklingsressurser. Det vil komme norske bildelere til gode.

– Nabobil ble veldig raskt synonymt med bildeling i Norge, sier daglig leder i Getaround Norway, Even Tangen Heggernes, som har vært med på hele reisen i selskapet.

– Navnet beskrev oss godt i oppstarten, så det er litt vemodig å gi slipp på det.

Enkel i bruk

Men oppsiden er ifølge Heggernes større. En av de nye tjenestene som åpner seg med Getaround er at Nordmenn for første gang får tilgang til europeisk bildeling, med mange tusen biler i Storbritannia, Frankrike, Spania, Tyskland, Belgia og Østerrike. 

Bilene kan åpnes med den samme, oppdaterte Getaround-appen i alle land.

– Nå kan du finne, leie og åpne biler i Paris, Berlin og London med samme app som du åpner en delt bil i Oslo eller Bergen. Getaround-appen er booking og bilnøkkel i ett. Våre brukere trenger ikke registrere seg på nytt, stå i leiebilkø eller forholde seg til åpningstider,  sier Heggernes.

På samme måte som norske brukere kan leie bil i Europa med Getaround, åpnes det for at turister kan leie bil når de skal til Norge. Det betyr økte inntekter for norske bildelere som trygt kan leie ut til internasjonale tilreisende. 

At Getaround-appen også åpner for å leie bil per time, som et alternativ til døgnleie, gjør tjenesten mer attraktiv for flere og kortere leieforhold. Ofte har du ikke behov for leiebil i hele ferien, men kanskje bare for den ene turen til Versailles fra Paris eller en dag i Provence fra Nice eller Marseille. Nå har dette blitt langt enklere. Nå bruker alle i Europa den samme appen og kan fritt velge blant tusenvis av biler i Norge og mange av de store ferielandene i Europa.

– Enten du skal på IKEA, hente noe du har kjøpt på finn.no eller på helgetur med familien i Barcelona, kan du nå plukke opp en bil like enkelt som du er vant til å plukke opp en elsparkesykkel, sier Even Heggernes. ©

Nyheter  for leietakere i Getaround-appen
Småturer: Leie bil på timebasis
Ferier: Leie bil på ferie i Europa
Prising: Det blir enklere å sammenlikne priser
Leie: Biler kan bookes umiddelbart og åpnes med appen

Dette er nytt for utleiere i Getaround-appen
Ny kalender: Mulig å endre dagspriser og blokkere halve dager
Verktøy for flåtestyring: Enklere håndtering av flere biler
Utbetalingsdashboard: Enkel oversikt over utbetalinger
Mer utleie: Åpner opp for utenlandske turister