De øvrige landene er Bulgaria Tsjekkia, Tyskland, Kroatia og Polen.

Digitalt og på papir

– Syv medlemsland er en god start, sier kommisjonær for det indre marked, Thierry Breton.

Han oppfordrer andre til å følge etter så snart som mulig. Arbeidet som er gjort med sertifikatet så langt gjør det mulig å få hele systemet – med EUs velsignelse – oppe og stå innen 1. juli og dermed i tide for den forestående sommer-trafikken.

EUs digitale Covid-sertifikat skal være gratis, sikkert og tilgjengelig for alle. Det blir utstedt i et digitalt format eller på papir og blir et bevis på at en person har blitt vaksinert mot Covid-19, testet negativ eller opparbeidet immunitet etter sykdom.

I tide til sommeren

Den politiske avtalen knyttet til sertifikatet må formelt vedtas av Europaparlamentet. Da vil det kunne brukes fra 1. juli, med en innfasings-periode på seks uker for utstedelse av sertifikater for de medlemslandene som trenger ekstra tid. 

Parallelt vil EU-kommisjonen gi teknisk og økonomisk støtte til medlemsland som trenger hjelp for å få ordningen på plass.

– Det er nå viktig at alle medlemsland i løpet av de kommende ukene tilrettelegger sine nasjonale systemer for å utstede, lagre og verifisere sertifikater, slik at systemet fungerer i tide til sommersesongen, sier kommisjonær for helse og mattrygghet i EU, Stella Kyriakides.