De rundt 80 kronene som foreslås skal gå til å utvikle reisemål samt tilrettelegge for forsikrings-ordninger for de som kommer på besøk.

Det er de nasjonale turistmyndighetene som har utredet ordningen, og som skal foreslå retninglinjer for innkrevingen av gebyret. Hvordan pengene skal inndrives – og når innkrevingen starter – er uklart, ifølge avisen Thai Royal Gazette.

Selv om Thailands reiseliv i hovedsak er enig i innføringen av en turistskatt er det uttrykt bekymring over forvaltningen av de innsamlede pengene. Bransjen håper regjeringen vil garantere åpenhet og reelle fordeler for turister og landets turisme.

– Det er viktig at regjeringen og privat sektor skaper forståelse blant turister om at avgiften vil være gunstig for dem, og at den blant annet vil støtte en bærekraftig utvikling av turistmål, sier formannen i Thailands forening for reiseoperatører, Vichit Prakobgosol.

Prakobgosol tror turister ville forstå og godta avgiften, men oppfordrer samtidig myndighetene til å inkludere turistindustrien i komiteen som skal forvalte pengene.

– Dette vil sikre transparens, troverdighet og maksimale fordeler for turismen og alle de som jobber i turistsektoren, sier han.

Vichit Prakobgosol mener Corona-pandemien har vist nødvendigheten av et turistfond, som blant annet ville tjent som en økonomisk buffer i kriser som denne. 

Les mer om Thailand HER!

Turistgebyret vil ifølge initiativtakerne også bidra som en forsikring for de besøkendes, ved at det brukes til å dekke utgiftene deres når uhellet er ute.

– En del av avgiften vil kunne gå til rehabilitering av turistattraksjoner som tidligere har blitt skadet av overturisme, sier Thailands turist- og idrettsminister Phiphat Ratchakitprakarn. ©