Donau flyter stille i utkanten av Bratislavas Staré Mesto, den sjarmerende gamlebyen under åsen der det kjente slottet Bratislavský hrad troner som et prangende symbol på den gamle tid. Den kjente elvens stille puls har påvirket denne byen i uminnelige tider, helt tilbake til den gang kelterne etablerte seg rundt den karakteristiske åskammen under slottet, og la grunnlaget for det som senere skulle bli en av Donaus vakreste byer.

VED BREDDEN: Bratislava ligger vakkert til ved Donaus bredd. Til høyre byens kjente slptt Bratislavský hrad.

Rivende utvikling

I 400 år gikk «Limes Romanus» – romerrikets nordlige grenseforsvar – gjennom området, men det var ikke før et par hundre år senere at de moderne slovakenes slaviske forfedre ankom og etablerte seg. Bratislava slott ble sammen med flere andre festningsverker et viktige sentrum for de slaviske fyrstedømmene Nitra og Stormähren. Det er også fra denne perioden, rundt år 907, at de første skriftlige kildene til byens eksistens er datert.

I det 10. århundre ble Bratislava – senere kalt Pressburg – del av kongedømmet Ungarn, som på 1500-tallet ble kroningsby ettersom de muslimske  osmanerne på den tiden okkuperte store deler av Ungarn.

De påfølgende årene var turbulente. Som en del av Det habsburgske riket var byen i tillegg til oversvømmelser og andre naturkatastrofer utsatt for militære angrep av tyrkere, anti-habsburgske bevegelser og religiøse opprørere. Ikke før Maria Teresia av Østerrike entret den habsburgske tronen på midten av 1700-tallet fikk Bratislava ro på seg til virkelig å blomstre. Byen ble da også den største og mest innflytelsesrike i området som i dag utgjør Slovakia og Ungarn.