Belgia, Tyskland, Spania og Storbritannia har alle meldt om tilfeller av omikron som ikke har noen direkte forbindelse til reisevirksomhet. 

Ingen dødsfall 

Det indikerer at smitte har pågått uoppdaget i samfunnet, skriver ECDC i sin ukentlige rapport om smittsomme sykdommer i Europa.

Finland har i tillegg meldt om en smittet som har vært på reise i Sverige og Danmark.

Så langt er 95 tilfeller av omikron blitt påvist i 16 land i Europa. Dette inkluderer fem tilfeller i Norge.

På verdensbasis er 415 tilfeller bekreftet i 34 land.

Reiseforbud lite effektivt – les mer HER!

Ifølge ECDC er nesten alle disse tilfellene asymptomatiske eller milde, men på Island er en person i 80-årene innlagt på sykehus.

Det er ikke meldt om noen dødsfall med omikron så langt. 

Begrenset effekt

I Norge vil tlltakene som er innført på Østlandet og i Vestland trolig ikke hjelpe stort på å forsinke den nye varianten, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

Årsaken er at omikronvarianten trolig er mer smittsom, slik at også vaksinerte blir smittet, skriver Aftenposten.

FHI oppgir to hovedgrunner for tiltakene: Forsinke etableringen av omikron og bremse smitten i regionen generelt.

Men selv svært inngripende tiltak vil sannsynligvis ha en relativt begrenset forsinkende effekt mot omikron, skriver FHI i sine anbefalinger.

– Erfaringene fra introduksjon av alfa- og delta-varianten tyder på at det vil være relativt begrenset forsinkende effekt av selv svært inngripende tiltak når det gjelder å forsinke fremvekst av en ny og mer smittsom variant, men effekt vil avhenge av egenskapene til den nye varianten, heter det i anbefalingen. ©